Elite-Company Futbalovy turnaj - 2. februara
  • Facebook
  • RSS

Elite-Company, š.s.

Stredná priemyselná škola
040 85  Košice

E-mail: 3elita@centrum.sk 

Prezident spoločnosti
Beáta Trojčáková
Kontakt: +421 949 466 654

Viceprezident pre financie
Radovan Bardák
Kontakt:

Viceprezident pre ľudské zdroje
Valentín Ha
Telefón: +421 944 596 917
E-mail: valentin.ha16293@gmail.com

Viceprezident pre marketing
Mário Kacsenyák
Kontakt:

Viceprezident pre výrobu
Pavol Kiss
Kontakt: